9 hyvää

Vaalien alla meiltä ehdokkailta kysellään vaalilupauksia. Niitä voi antaa vaalikoneissa, ja eri etujärjestöt kyselevät ehdokkaiden kantaa omiin teemoihinsa liittyen. Olisi niin helppo luvata yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista.

Jo edellisten vaalien aikaan, kun olin ensimmäistä kertaa ehdokkaana, karsastin yksityiskohtaisten vaalilupausten antamista ja karsastan sitä edelleen. Miksikö? Mielestäni kuntapäättäminen on jatkuvaa keskustelua, kompromissien tekemistä ja välillä jopa itselle tärkeistä asioista luopumista. Päätöksenteko ei ole yksinkertainen prosessi, jossa minä ja minun mielipiteeni aina voittavat. Enemmistö voittaa, ja sitä kutsutaan demokratiaksi.

Voin toki puhua asioista, jotka ovat minulle tärkeitä, mutta ensisijaisesti kuntapäättäjän tulee miettiä kunnan etua – ei omaa, omien lasten tai vaikkapa oman ammattikunnan etua. Uskon, että myös luottamushenkilöillä on syystäkin kaksi korvaa ja vain yksi suu. Asioita on myös pystyttävä tarkastelemaan useasta näkökulmasta, myös siitä vastakkaisesta.

Haluan omalta osaltani olla kehittämässä kotikuntaamme elinvoimaiseksi maaseutupitäjäksi, jossa lapset saavat erinomaista opetusta terveellisessä kouluympäristössä. Toivon, että voimme jatkossa ottaa entistä paremmin paikalliset yrittäjät mukaan kunnan kilpailutuksissa, ja että lähellä tuotettu, kotimainen ruoka löytää entistä vahvemmin tiensä ruokapyötiin myös kunnan yksiköissä. Tulevaisuuden kunnassa kuntalaiset ovat aktiivisessa roolissa kunnan päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa, ja kuntalaiset todella tulevat kuulluiksi. Hyvinvointi ja terveys ovat meille arvoja, joiden eteen teemme kaikki yhdessä töitä.

Tällä kertaa voin luvata.

Lupaan kuunnella ja kuulla. Lupaan pitää silmät avoimina ja nähdä. Lupaan olla ihminen ja tuntea.

Kommentointi on suljettu.